Byggnation av Terrass

Nybygge av limträ terrass åt familj på befintligt hus på Ekerö