Biograf Biostaden i Eskilstuna, Ladingen

Byggnation av ny biograf åt fastighetsägaren Ladingen. Löpande arbete